A&D hvad nu, hvorhen og hvordan?

Nu, et par uger efter folketingsvalget, står et andet vigtigt valg for døren. Et valg, der – potentielt set – kan have stor indflydelse på alle A&Deres tilværelse: Studienævnsvalget, tirsdag d. 4. december 2007. Studienævnet bestemmer hvad der skal ske på A&D. Men hvad mener de studerende? Denne post er en opfordring til kommentarer og dialog!

På den ene side sørger studienævnet og studielederen for at den daglige undervisning er på skinner, lige fra godkendelse af studievejledninger og udpegning semesterkoordinatorer til afvikling af fællesforelæsninger og andre fælles arrangementer. Dette arbejde forekommer for mange som tør og kedelig administration.

På den anden side er det også studienævnet der udstikker den mere langtsigtede kurs for uddannelsen. Og her tegner der sig aktuelt en række udfordringer. For at kunne træffe de bedste valg, er det imidlertid vigtigt at høre de studerende holdninger. Og her slår de almindelige semesterevalueringer ikke rigtigt til…

Der stilles stadig større krav til undervisernes forskning, samtid med at undervisningsnormerne sættes ned. Man behøver ikke at have haft matematik på højt niveau for at kunne regne ud, at den ligning kan komme til at gå ud over kvaliteten og omfanget af undervisningen.

Ikke at mere forskning i sig selv er skidt for undervisningen – tvært imod. Men der fokuseres fra højere sted udelukkende kvantitativt på forskningsresultater, som man mener at kunne gøre op ved hjælp af grafer. Resultatet kan derfor let blive, at der forskes i det der hurtigt kan resultere i forskningspublikationer, uden at det nødvendigvis resulterer i ny undervisningsrelevant viden.

Hvis der skal skæres i undervisningens mængde og kvalitet, hvordan skal det så gøres? Eller kan man dæmme op for forringelser ved at organisere undervisningen på en anden måde?

Undervisningen på 1. studieår foregår som bekendt på basis. Der er i år optaget 150 studerende på arkitektur- og designuddannelsen. Bygningerne er ved at være fyldt til bristepunktet og der er forlydender om, at man overvejer at sætte gruppestørrelsen op til 8 personer.

Basis hører under et andet studienævn, men hvis A&D skal kunne være i konstruktiv dialog om, hvordan 1. studieår bedst kan forberede de studerende på de videre studier på A&D, er de studerendes erfaringer vigtige.

Hvordan kan basisuddannelsen skabe de bedst mulige forudsætninger for et godt videre studieforløb på A&D?

Siden A&D bakkede ud af musikhus-projektet har der været arbejdet på at få et andet hus, gerne nybygget, hvor hele A&D kan blive samlet under et tag. Nu kan man godt sidde på en sten og lære noget, men det er klart, at der er sammenhæng mellem de fysiske rammer og de udfoldelsesmuligheder som man har, i forbindelse med undervisningen.

Hvad ville efter de studerendes mening være de ideelle rammer for undervisningen på A&D?

På de forskellige specialer gør man sit bedste for at bibringe de studerende en relevant uddannelse på højt niveau. Men står vores anstrengelser mål med de studerendes forventninger? Eller går de i en helt anden retning? Er alt perfekt, eller er der noget vi kunne gøre bedre?

Mange andre spørgsmål kunne stilles, og denne post kunne nemt blive meget lang. Er der stadig for meget stress blandt A&D-studerende? Er A&Ds hjemmeside god? Bliver der holdt nok fester? Er Kafé Fair en succes der bør udvides? Og så videre…

Ordet er givet frit. Til svar, såvel som til flere spørgsmål.

Advertisements

3 comments

 1. M.Busk

  Jeg mener, at der i studienævnet bør arbejde for, at 1. og 2. semester flyttes fra universitetets basisår, så der kan skabes et mere sammenhængende bachelorforløb for A&D. Personligt oplevede jeg at vejlederne på 3. semester ikke var ordentlig informeret om de forudsætninger, vi startede på semesteret på, hvilket jeg tror kunne forbedres ved at lægge 1. og 2. semester under A&D’s administration.

 2. Henrik Gammelgaard

  God ide med en lille A&D værdi snak ! Jeg kan kun give dig ret, 1. og 2. semester bør ligge under A&D studienævnet, men det er desværre en ret hård kamp at løsrive sig fra G-Studienævnet. Der er dog ingen tvivl om at vores udannelse ikke rigtig passer ind på basis, men som det ser ud nu spare man en masse penge ved at afholde basis året, penge som vi så får gavn af på overbygningen. Som jeg ser det har A&D nok studerende til selv at kunne finansere vores udannelse af 1. år. Men det har mange af de andre retninger ikke og vil vi kunne kalde os civilingeniører hvis vi ikke har haft basis året .. osv. der er en masse politiske bariere, men jo før man begynder at arbejde på det jo bedre.
  Indtil videre arbejder studienævnet for at få større indflydelse på basis og som det ser ud nu er det egentlig kun matematik vi ikke kan pille ved, da det af politiske årsager kun er matematik folkene der må undervise i faget, selvom vi har ingeniører der meget gerne vil lave en kontinuitet fra 1 til 10 semester, hvor man bl.a. kunne forestille sig at matematikken blev brugt i forbindelse med parametrisk design. Det store problem på basis er dog mest af alt grundet de få undervisnings timer der er til rådighed, men man kunne forestille sig at nogle ECTS blev brugt på en anden måde. Se debatten om basis: https://steino.wordpress.com/2007/04/25/ad-pa-basis/

  Mht. antal optagne på basis bliver der arbejdet på at sætte optagelseskrav da vi ikke kan garentere udannelsens niveau med så mange studerende, men der går 2 år før det kan træde i kraft, grundet lovgivning i forhold til valg af gymnasie retning.

 3. Det var mange spørgsmål i en tekst. Man kunne frygte for at svarene bliver for omfangsrige, til at det rent faktisk kan bruges til noget konkret.
  Der er dog et par ting, som jeg længe har villet kommentere på. Det kan være det her viser sig at være et godt forum at gøre det i. 🙂

  Jeg er selv eks-AD’er – jeg stoppede i slutningen af fjerde semester 2007 med et lidt blandet grundlag herfor. Der er primært to ting jeg gerne vil dele.

  For det første så synes jeg ikke bachelor-delen er tilrettelagt optimalt. Det tager for lang tid og er for besværligt, før man kommer igang med det man rigtigt gerne vil. Det burde være således at man det første år, kunne undersøge de forskellige retninger. Fire mindre retningsprægede projekter (og derved flere iterative processer, tidligere) vil måske også give et bedre grundlag for at gå rigtigt igang med de længere projekter på 3. semester. Der var mange der knækkede halsen på det/de første projekt(er) og mistede modet allerede på basisåret.

  Et argument for at blive kastet rundt fra retning til retning de første 2-3 år, må være at man har en generel interesse for design og synes det er spændende, næsten uanset hvilken vinkel man lægger på det. Det er jeg sådan set nogenlunde enig i. Mit problem med det, er at man sagtens kan mønstre en vis interesse for en del fx urbant design, uden man decideret ønsker at lave projekter i det.

  Et andet argument må være at det bidrager til ens generelle syn på design og opfattelse heraf, og man derfor bliver en bedre designer af det. Det er sådan set også rigtigt nok. Min påstand vil så være, at man indenfor samme tidsperiode, kunne komme længere ved at fokusere på det konkrete interesseområde – fx ID. Selv kørte jeg rigtigt sur i et ark/urb projekt og stoppede på et politisk ukorrekt tidspunkt – før semesteret sluttede, bl.a. fordi jeg ikke følte, at jeg kunne være bekendt overfor min gruppe at fortsætte, når nu mit engagement var så lavt. P3-projektet var et ID-projekt, hvilket slet ikke lagde samme dæmper på min interesse.

  Den anden ting jeg gerne vil påpege vedrører grupperne og arbejdet i disse. Personligt savnede jeg mulighed for OGSÅ at udvikle mig individuelt. Jeg synes gruppearbejdet er en rigtig god ting, og der er virkelig meget læring forbundet med det. Jeg drager meget nytte af det jeg har lært, både på mit arbejde og på mit nuværende studie. Det individuelle arbejde er desværre begrænset til miniprojekter i kortere perioder, medmindre man bryder strømmen og decideret trodser normen ved at vælge en enmandsgruppe som flere på det nuværende 5. semester (2007) har gjort.

  Problematikken ved kun at bruge grupper som arbejdsform er, som jeg ser det, at man bliver forvænt med at man altid kan falde tilbage på de andre. Jeg var ikke selv doven på studiet, men trygheden ved altid at have en gruppe, gjorde at jeg ikke udviklede mig særligt meget, når det kom til at håndtere individuelle arbejdssituationer. Så en vekslen mellem grupper og individuelt arbejde ville jeg hilse velkommen!

  Det var mine kritikområder – der er selvfølgelig rigtigt mange gode ting ved AD også – bl.a. den engagerede hær af undervisere og vejledere – hermed en ros til Jer.
  Om der er mange andre end mig, der deler ovenstående issues ved jeg ikke. Det kan være at nogle studerende kan forholde sig til det, nu hvor jeg har sat ord på nogle af de ting, der gjorde et uddannelsesskift aktuelt for mig.

  Mit svar må være til følgende spørgsmål: “Hvad ville efter de studerendes mening være de ideelle rammer for undervisningen på A&D?”

  Mvh
  Anders Hallundbæk Mortensen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: