Pinlig dansk arkitekturpolitik

arkitekturnationdanmark.jpg

Regeringens nye arkitekturpolitik, Arkitekturnation Danmark. Kilde: www.kum.dk

Regeringen har netop offentliggjort sin længe ventede arkitekturpolitik, som har fået titlen “Arkitekturnation Danmark: Rammer for liv – rammer for vækst”. Det er positivt, at der dermed bliver sat nationalpolitisk fokus på arkitektur, og beskrivelsen af de 10 indsatsområder som arkitekturpolitikken omfatter vidner da også om en bred og reflekteret holdning til, hvad der skal til for at skabe mere og bedre arkitektonisk kvalitet.

Men på et punkt er arkitekturpolitikken direkte pinlig. For det ser ud som om, at regeringen fuldstændig har glemt, at man i Danmark har en teknisk-ingeniørfagligt funderet arkitektur- og designuddannelse – nemlig på Arkitektur & Design, Aalborg Universitet:

Den danske arkitektuddannelse er en selvstændig videregående uddannelse, der betragtes som en kunstnerisk uddannelse og ikke som en del af en ingeniøruddannelse eller en enhed under et teknisk universitet, som det er tilfældet for mange udenlandske arkitektuddannelser.

– Arkitekturnation Danmark, p. 48

I bedste fald er det en eklatant brøler. I værste fald vidner det om en snæver og ekskluderende holdning til, hvem der kan regnes med til det gode selskab af fagfolk med forstand på arkitektonisk formgivning.

Ud fra en formel betragtning har kandidater fra Arkitektur & Design titel af ingeniører (cand. polyt.) og er dermed ikke arkitekter (cand. arch.). Men hvis man ser på kandidaternes faglige kvalifikationer, adskiller de sig ikke fra dem man finder hos kandidater fra arkitektuddannelser ved tekniske universiteter i vore nabolande.

I Arkitektforeningen – som pt. ikke automatisk kan optage kandidater fra Arkitektur & Design, al den stund at uddannelsen ikke har søgt om anerkendelse som arkitektuddannelse hos det internationale arkitektforbund, UIA (hvilket den utvivlsomt ville kunne opnå, da dens curriculum ligner det man har på andre arkitektuddannelser), er man opmærksom på, at der er nye tider på vej, og man er ved at opdatere sine optagelseskriterier.

I Ingeniørforeningen har man for længst indset, at man ikke længere kan definere en ingeniørmæssig kernefaglighed, forstået som noget alle ingeniører kan. Ingeniørfaglighederne spreder sig i dag meget bredt, over alt fra de klassiske færdigheder som bygningsstatik, bro- og vejbygning, til kemi- IT- og procesingeniør, og siden A&D udklækkede sine første kandidater altså også arkitektur- og design-ingeniører.

Man kan gå op i, hvem der er arkitekter af navn, eller hvem der er det af gavn. Går man op i det første, er det let at komme til regeringens konklusion om, at der ikke findes teknisk-ingeniørfaglige arkitektuddannelser i Danmark. Går man op i det sidste, er det svært at komme udenom, at kandidater fra Arkitektur & Design i vidt omfang bestrider samme typer stillinger og udfører samme typer opgaver som kandidater fra de to gamle arkitektskoler.

Der hvor kandidaterne fra henholdsvis Arkitektur & Design og arkitektskolerne ironisk nok ligner hinanden mest, er i den forskellighed der er mellem kandidater fra deres forskellige specialer. På alle uddannelserne er der således større forskel på kandidater med speciale i design, arkitektur og bybygning, end der er uddannelserne imellem.

Det er den pointe som både Arkitektforeningen og Ingeniørforeningen har fattet, men som stadig ikke er sivet ind hos regeringen.

Læs mere om regeringens arkitekturpolitik på Kulturministeriets hjemmeside, eller hen den direkte (pdf): Dansk Engelsk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: