Tilgængelige byer for alle – kan det betale sig?

Arrangør: Nordjyske planlæggere
Arrangements-nr: 70537
Mandag d. 14. maj, kl. 16-19
Toldboden, Strandvejen 1, 9000 Aalborg (Arkitektur & Design)
Der er gratis adgang til mødet

En lang række danske byer indretter i disse år smukke pladser og gader til stor glæde for os borgere. Men er det til lige stor begejstring for os alle? De personer, som enten er gangbesværede, synshandicappede eller lignende, oplever i flere tilfælde ikke forbedrede forhold. I nogle tilfælde forværres deres tilgængelighed til byens fælles rum endda.

Hvordan får vi krav til økonomi, æstetik og tilgængelighed for alle samfundsgrupper til at mødes? Er løsningen tilgængelighedsrevision af større projekter, aktørinddragelse tidligt i processen eller almindelig omtanke i planlægningen og projekteringen?

Kom og få inspiration til dine egne projekter! Oplægsholder er Claus Bjarne Christensen, der har specialiseret sig i handicaptilgængelighed med udgangspunkt i sin konstruktive kombination af at være arkitekt, tilgængelighedsrevisor og at have et fysisk handicap i form af leddegigt.

Program:

  • Oplæg om udfordringerne og medspillerne ved at ville skabe en tilgængelig by for alle? Hvad betyder rettidig omhu? Hvilke resultater kan nås med en tilgængelighedsrevision? Gode og dårlige eksempler.
  • Rundtur i byen: Prøv udfordringen som kørestolsbruger, blind eller svagtseende!
  • Opfølgning med erfaringer og hovsa oplevelser fra turen.
  • Afsluttende spørgsmål. Herunder serveres en sandwich og en øl/vand.

Tilmelding senest den 1. maj 2007 til: Mødetilmeldingen, 3318 4818 eller til Helle Ekstrøm, 3318 9702, Hek@ida.dk. Arrangements-nr. skal opgives ved tilmelding

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: