Udstilling om digitalt design i Aalborg lufthavn

Udstillingsrig med frontplancher

Udstilling om digitalt design på 1. sal i Aalborg Lufthavn. Foto: Thomas Bildsøe

Det er med stor glæde at de digitalt design studerende på 4. semester og 6. semester 2006 kan indbyde til en spændende og anderledes rundtur rundt i udpluk og apspekter af den stærke digitale og konceptuelle faglighed her på Arkitektur og Design, nemlig DIGITALT DESIGN.

Udstillingen foregår på 1. sal i Aalborg Lufthavn frem til d. 11. april, omhandler 4., 5. og 6. semesters projekter i Digitalt Design og adskiller sig fra andre AD-udstillinger idet præsentationen af de ikke mindre end 21 forskellige projekter sker via projektion, lys, planche og lyd. Et sammenspil mellem fysiske og virtuelle rum og rumligheder skaber således en anderledes oplevelse med tid til fordybelse og underholdning.

Mht. tidligere rygter omkring lukning af digitalt design som selvstændigt speciale har studienævnet på sidste studienævnsmøde med opbakning fra flere andre faglige miljøer og ikke mindst de studerende besluttet følgende:

Digital Design skal ”fortsætte som særskilt speciale uansat antallet af studerende. En sådan opbakning gives dog under forudsætning af, at Institut 19 kan løse bemandingsplanerne for Digital Design til efteråret 2007”

Der er således truffet endelig beslutning på området og alle nuværende studerende på basis samt bachelorforløbet kan se frem til at kunne vælge Digital Design på lige fod med de tre andre specialer. Et stort tillykke til studieledelse og -nævn, Digital Design faggruppen, den nedsatte DD-taskforce samt de mange studerende der har bakket op om DD i hele denne sag.

For yderligere information i sagen henvises til referatet fra studienævnsmødet d. 21/3-2007.

Vel mødt i den virtuelle, konceptuelle, digitale, analoge, grænsebrydende, interaktive, teknologiske, hyperkomplekse som-om-realitet… din og nutidens store uudforskede legeplads og fremtid!

På vegne af Digital Design ved Arkitektur og Design

Jakob Sabra

6. semester

Nedenstående beskriver i korte vendinger indholdet af de forskellige udstillede projekter:

Sci-fi scenarier: Aalborg 2040
Miniprojektet Sci-fi scenarier er et 3 ugers intensivt intuitivt skitseringskursus med skitseblok, blyant, 3DMAX samt test i CAVE for 4. semester 07 på linien for Digital Design. Projektet fokuserer på selve formdannelsesprocessen, det er ikke ”form follows function” men ”form follows fiction”. Det er en grundøvelse i at arbejde frit med at skabe rummelig form.

Miniprojektet skal træne den frie abstrakte skitsering, og fastholde arbejdet med at skabe rummelig form, for der igennem at tænke og skabe nye utopiske visioner og billeder af vores fælles by Aalborg, og at tænke og designe disse visioner om byen i fremtiden. Som et værktøj i den proces er miniprojektet også en introduktion til science fiction-genren, dens sub-genre, stil og arkitektur historie, og fortælletekniske virkemidler.

At arbejde med science fiction som genre er en særlig form for fortælleteknik, hvor teknologien og arkitekturen er hovedaktør. Bog, film eller spil, mediet er underordnet, det handler om at designe verdener, at tænke og opfinde nye universer. Arkitekturen bliver en bærende kraft i visionen om en mulig og kommende fremtid, uanset om det er en dystopi eller en utopi.

www.aod.aau.dk

Sane City: Spil design og arkitektur
Hovedprojektet på 5.semester Digital Design omhandler ”Spil design” nærmere betegnet design af et ”level” til en virtuel verden til et singel player spil.

Spilproduktionen involverer mange forskellige fagligheder heriblandt forfattere, musikere, animatorer, programmører og arkitekter. De studerende bliver præsenteret for en realistisk opgave i Level Design og møder folk fra spilindustrien (Tonic Games) og (Deadline games), der beskriver, hvordan de arbejder med spil design og udvikling fra første idé og koncept til den endelige publicering.

De studerende på 5. semester indgår, med ad studiet tillærte metodikker og fagligheder, som arkitekter og designere i et team, hvor der gennem samarbejdet lægges vægt på kommunikation og formidling samt integrationen af de forskellige fagligheder. Dette er en forudsætning for at det færdige spilprojekt kan modnes og udvikles og senere produceres for til i sidste ende at komme på gaden til brugerne.

Opgavens tema er: Hvordan kan arkitektur, industrielt design og urbandesign anvendes i udviklingen af et leveldesign. Opgaven tager ligeledes udgangspunkt i en eksisterende platform omhandlende tegneseriefiguren Harlequinn fra Batman og hvorledes hendes forskellige personligher kan afspejles i et spildesign.

harleyquinn.wordpress.com

6. semester miniprojekt: Animation som et fortælleteknisk redskab
Temaet for miniprojektet er den personlige analyse og fortolkning af en given fortælling bearbejdet til en animation. Projektet muliggør brugen af en bred række software typer og teknikker såsom 2D, 3D, collage eller stopmotion. Temaet fokuserer også på intuitionen og ideernes oprindelse, samt hvorledes ideen fastholdes frem til det endelige færdige produkt.

Målet med miniprojektet er at transformere forskellige typer fortællinger til en kort animation. Fokus er på sammenhængen mellem fiktion og storytelling og på at implementere dette i et specifikt medie. Den studerende skal tænke tvær-medialt og fastholde fortællingen tværs igennem de forskellige medietyper. Udstillingen viser blandt andet forskellige animationsfilm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: