Vejadministration

Arrangør: Nordjyske planlæggere
Arrangements-nr: 70533
Tirsdag d. 6. marts 2007, kl. 16-18
Ingeniørhuset i Aalborg, Vestre Havnepromenade 1b, 4. sal,
Konferencelokalet
Der er gratis adgang til mødet

Landinspektør Hans Faarup, landinspektørfirmaet LE34 Århus, der er tidligere afdelingsleder i Vejplanafdelingen i Århus Amt og blandt andet underviser ved Vejsektorens Efteruddannelse og landinspektøruddannelsen ved Aalborg Universitet vil gennemgå en række aktuelle sager og problemstillinger omhandlende vejadministration herunder sammenhængen mellem vejadministration og planlægning. Oplægget vil konkret omhandle følgende emner:

  • Den fysiske planlægnings robusthed: Den fysiske planlægnings robusthed er under konstant angreb, hvilket vil blive drøftet og anskueliggjort med et par aktuelle vejsager, der er under forberedelse ved domstolene.
  • Betaling for planlagte vejanlæg: Betaling for planlagte vejanlæg kan ikke fastlægges i lokalplaner eller kommuneplaner. Imidlertid behøver kommuner ikke altid betale for offentlige vejanlæg. Korrekt brug af vejlovgivningen vil kunne spare kommunerne for mange anlægskroner. Dette illustreres med eksempler.
  • Vejbyggelinier: Vejbyggeliniernes store planlægningsmæssige betydning fremhæves og drøftes.

Efter oplægget vil der være mulighed for spørgsmål og debat.

Nordjyske Planlæggere vil efter mødet være vært for en let anretning.

Tilmelding senest den 1. marts 2007 til: Mødetilmeldingen, 3318 4818 eller til Helle Ekstrøm,3318 9702, Hek@ida.dk. Arrangements-nr. skal opgives ved tilmelding.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: