Fremtidens arkitekt – arrangement for studerende

poster-aalborg-style4.jpg

FREMTIDENS ARKITEKT – konference for Arkitektur og Design studerende og studerende ved Århus Arkitektskole og Københavns Arkitektskole
Har du blot den mindste interesse i at vide, hvad fremtiden byder de danske arkitekter og designere bør du læse nedenstående.

Her har du mulighed for at tilmelde dig et arrangement, som endnu ikke er set før; et samarbejde mellem de danske arkitektuddannelser og erhvervslivet.
Her vil komme mange kendte arkitekter fra danske tegnestuer, og du vil sammen med andre arkitektstuderende kunne deltage i debatten om FREMTIDENS ARKITEKT.

Arrangementet er for i alt 130 studerende og foregår på Arkitektskolen i Århus fra lørdag d. 3. marts kl. 12.00 til søndag d. 4. marts kl. 17.00. Der er i alt 30 pladser til studerende fra Arkitektur og Design. Deltagergebyret er på 300 kr. og dækker alle udgifter i forbindelse med transport til og fra Århus, workshops, kurser, forplejning, fest og overnatning.

Tilmelding foregår efter først til mølle princippet og skal ske på ad-studievejl@aod.aau.dk senest mandag d. 26. februar kl. 12.00.

Arrangementet gælder fortrinsvist 6.-10. semester, men såfremt der er ledige pladser går disse til 2.-4. semestrene. Så skynd dig at tilmelde dig så du kommer på listen!

Læs mere om arrangementet herunder. Her finder du også programmet for weekenden.

FREMTIDENS ARKITEKT – APPETIZER!!!

Fremtiden er i sagens natur en fremmed størrelse. En abstrakt sag, som dog har den særlige karakteristik at den med tid vil tage konkret form. Hvad der i dag er vores fremtid går således hen og bliver vores nutid, og det er det, der giver den en særlig relevans.

Ud over disse almengyldige overvejelser er fremtiden for arkitekter skrevet ind i fagets definition og eksistensberettigelse. Som arkitekt skaber man produkter i dag som skal bruges i morgen. En bygning forventes at leve i 100 år og byplaner fra middelalderen eksisterer den dag i dag i mange af Europas midtbyer. Arkitekter begår sig således i et felt, hvor det er nødvendigt med en konstant stillingtagen til fremtidens krav og behov.

Arkitektens rolle i samfundet er gået fra at være leder af byggeprocessen til i mange tilfælde blot at være en design samspiller, en fagperson i det æstetiske felt som er et led i en større og mere kompleks byggeproces. Fagets grænsefelter er i konstant udbygning og omrokering. Arkitekter kan nu animere computerspil, brande virksomhedsprofiler og byde ind på hvordan man løser problemer med befolkningstilvæksten på et globalt niveau.

Skal fremtidens arkitekter forsøge at generobre tabte roller og positioner, skal vi dyrke nye muligheder i fagets grænsefelt, eller blot befinde os der hvor strømmen leder os hen? Hvor er faget på vej hen og hvad er vores stillingtagen til dette?

Som studerende på landets arkitektskoler mener vi, at dette er vigtige problemstillinger at gøre sig bekendt med og tage stilling til. Hvad er fremtidens arkitekt? Vi ønsker ikke blot at fremtiden åbenbarer sig for os på godt og ondt, men i stedet at vi selv har førertrøjen på og gør vores for at forme den fremtid vi går i møde.

Derfor arrangerer elevforsamlingerne på Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Aarhus og Arkitektur og Design Aalborg, konferencen ’Fremtidens Arkitekt’ i samarbejde med Arkitektforbundet og Danske Studerendes Fællesråd.

Formålet med konferencen er at inspirere studerende på tværs af de tre arkitektur uddannelser til aktivt at tage stilling til fagets rolle i en endnu uvis fremtid og ikke mindst at definere deres eget virke i denne fremtid. Konferencen har til sigte via oplæg og workshops at udfordre de studerendes opfattelser af fagets grænser og give et indblik i dets potentialer.

Kaospiloterne og innovationsfirmaet Start faciliterer workshops på tværs af skolerne og erhvervet. Relevante oplægsholdere vil give indspark og der vil være en erhvervsrepræsentant i alle workshop grupper til at deltage i samspil med de studerende.

Vi er fremtidens arkitekter og det ønsker vi aktivt at gå i møde!

Program for seminaret Fremtidens Arkitekt:

Lørdag d.3/3

Søndag d.4/3
10.30 Afgang fra Kennedy Busterminal Der er arrangeret fælles bustransport for de tilmeldte. Dette er inkluderet i deltagergebyret. 9.00 Forelæsning i auditorium 2 forelæsninger som atter provokerer og inspirerer de studerende til workshoppen. Dagens workshoptemaer og foredragsholdere præsenteres.
11.45 Ankomst De studerende fra København og Aalborg ankommer til Arkitektskolen Århus 10.30 Workshop med Start De studerende arbejder i mindre grupper indenfor et valgt tema omkring det at skabe et firma eller en profil for et givent fagområde, som skal være konkurrencedygtigt i fremtiden.
12.00 Frokost 12.00 Frokost
13.00 Forelæsning i auditorium 2 forelæsninger der skal provokere og inspirere de studerende til workshoppen. Dernæst deles de studerende ud i forskellige workshopgrupper. Dagens forskellige workshoptemaer og repræsentanter for områderne præsenteres. 13.00 Workshop med Start fortsat De studerende afslutter dagens workshopforløb og får produceret præsentationsmateriale.
15.00 Worldcafé – workshop med kaospiloterne De studerende arbejder I mindre grupper, som dog skifter undervejs, ligesom emnerne man diskuterer ud fra skifter, ud fra et rotationsprincip. 14.30 Fremlæggelse og debatGrupperne præsenterer deres arbejde, hvorefter der på baggrund af den tilegnede viden stiles mod en glødende debat af både de enkelte områder såvel som det overordnede tema. Til slut afsættes der evt. tid til en evaluering af workshopforløbet.
18.00 Valg af fokusområde Ud fra dagens workshop vælges et fokus område at arbejde videre med næste dag og de studerende inddeles i grupper. 17.00 afgang fra arkitektskolen Århus
18.30 Snak med mentorer De studerende får mulighed for at tale med uddannede arkitekter og lignende, der kan fungere som deres mentor til den virkelige verden 19.30 Middag med gruppen 18.30 ankomst til Aalborg, Kennedy Busterminal
21.00 Efterfølgende fest

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: