Eksamensgate

Så går bølgerne atter højt på A&D, og denne gang går striden om overgangen til den nye eksamensform med individuel eksamination af de studerende. Selv på bekvem afstand i Ankara mærkes dønningerne, og det ser ud som om, at det kan være svært – ikke mindst for studielederen – at finde mur- og nagelfaste holdepunkter.

Når man befinder sig midt i stormens øje, kan det være svært at overskue dens størrelse og omfang. Set på afstand ligner det dog mest af alt en storm i et glas vand. For et er, at der formelt set synes at blive indført nye regler for visse studerende (9. semester) på et kritisk tidspunkt i deres studieforløb. Og det endda med meget kort varsel, eller ligefrem med tilbagevirkende kraft.

Men et andet er, at det reelt set ikke synes at have nogen nævneværdig betydning. For hvad er egentlig den praktiske forskel på gruppe-eksamination og individuel eksamination, når de studerende alligevel overvejende arbejder i ‘1-mands-grupper’ som det så eufemistisk formuleres i den gængse AAU-lingo?

Man kunne med andre ord godt hævde det synspunkt, at de studerende er en flok høns, der hænger sig i formalia og glemmer realia. Og set fra et fagligt synspunkt kan det godt bekymre, ikke mindst på en arkitektur- og designuddannelse.

En amerikansk gren indenfor filosofien hedder Pragmatismen. I stedet for at diskutere idéers og koncepters formelle konsistens og rigiditet, interesserer Pragmatismen sig for deres reelle betydning i/for praksis, sådan som det ofte er gældende indenfor designfagene. Pragmatismen ligner derfor på mange måder et godt bud på design-faglighedens (bredt forstået som alt fra ID til UD) manglende teoretisk/metodiske fundament.

Et Pragmatisk blik på verden burde således ikke mindst interessere arkitektur-/designstuderende. Ikke blot når det gælder formgivning, men også når det gælder eksamensformer.

(Det skal siges, at det aktuelle hændelsesforløb omkring indførelsen af nye eksamensformer sagtens kan kritiseres på et demokratisk grundlag. Men det er en anden historie…)

Advertisements

4 comments

 1. Christian Tollestrup

  Som opfordret tager vi lige denne her mailkommentar over i bloggen:
  Til 9’ende semester studerende
  Jeg har bestemt sympati for jeres synspunkter vedrørende ideen om at undtage jer fra individuel eksamen (afhøring) og lade jer rulle ud herfra på den gamle ordning – det ville være fair og fornuftigt!
  MEN der er lige et par ting der er værd at vide diskussionen om hvem gør hvad og søgen efter en løsning. Læg mærke til at der i lovteksten står Universitetet fastsætter gennem studieordning…osv.
  Her på Universitetet (og lignende offentlige institutioner) opererer vi med rammeordninger, hvor en instans fastsætter rammer på eet niveau, der igen udfyldes af næste niveau, osv.
  Derfor er Kaare (Studielederen) underlagt rammebestemmelserne fra fakultets niveau, der igen er underlagt AAU niveau, der igen er underlagt regeringsniveau (her var lovteksten nedenunder fra). Dvs. at når vores fakultet (vores er Tek-Nat, de andre er SAMF og HUM) har fastsat hvorledes og hvornår vi implementerer de nye regler, så skal studielederne rette ind efter dette – studielederen kan ikke bestemme noget der ligger udover dette – selv om der er lovhjemmel/åbning endnu højere oppe i systemet.
  Det studie der refereres til (Cand.merc, som udnytter tidsfristen til Aug.2007) er så vidt jeg er orienteret under det samfundsvidenskabelige fakultet og derfor er det op til dekanen for SAMF, at bestemme hvorledes loven og AAU reglerne implementeres “derovre”. Vores dekan (Frede Blaabjerg) har en anden måde (som I har givet udtryk for hvad I mener om).
  Så “retten til at gå op til gruppeeksamen inden aug 2007” er altså reguleret gennem flere instanser, der sætter mere snævre rammer.
  Derfor vil det være fornuftigt at bruge jeres studenterpolitiske organer til at rette en kritik/appel opefter i systemet til dekanen og tek-nat fakultetet om at tage det ordinære 9’ende semester med i dispensationen. Læg mærke til at afgængere, kort og lang, er dispenseret fra implementationen som gælder fakultetet.
  TILLÆG:
  Derudover er jeg da enig med Nic’ – de praktiske konsekvenser er relativt overskuelige, da I er i forholdsvis små grupper.
  Derudover er der et andet pragmatisk aspekt: når der indføres nye regler (eller kommer nye censorer for sagsskyld) trædes der altid mere varsomt og tvivlen kommer som regel den “anklagede” til gode.
  Og set med mere positive øjne, så er dette også en åbning for alle (ikke blot 9’ende) til at deltage aktivt i forårets evalueringsrunde, således vi kan få det bedste ud af en “træls” situation.
  Som fodnote vil jeg lige bemærke, at jeg kunne konstatere en påfaldende inaktiv tavshed fra både studerende, ansatte og de faglige organer dengang denne nye eksamensideologi (undskyld: regler) blev presset nedover os – for nuværende er løbet med individuel ndividuel versus gruppeksamen er kørt. Men for mit vedkommende vil jeg som vejleder pointere at jeg vil gøre hvad jeg kan for at bibeholde kvaliteterne ved gruppeeksamen så langt som vi nu kan indefor de nye rammer og regler.

  Med venlig hilsen
  Christian Tollestrup

 2. Mads Petersen

  Maa give Nic ret i at naar man sidder lidt vaek fra det hele saa ligner det en storm i et glas vand. Har lige laest de nye retningslinjer igennem og saa stor forskel er der ikke paa de gamle og de nye. Da slet ikke naar man som Nic paapeger hovedsageligt arbejder i en-mandsgrupper. Og ja det er ikke en ideel demokratisk proces det har vaeret igennem. Kan man kalde den demakratisk.
  Jeg synes vi skal rose studieledelsen for at have kaempet haardt for faa det her til at fungerer. De har gjort et kaempe arbejde for at faa formet noget som de ikke var enige i til at passe ind i vores uddannelse. Det har ikke vaeret en let opgave med baade studerende og undervisere der var skeptiske, men som Christian skriver saa er der en ramme vi skal arbejde indenfor.
  Jeg haaber det her har laert studerende at det faktisk er vigtigt at i stemmer til de styrende organer paa universitet. De arbejder faktisk for jeres vilkaar paa universitet, saa jeg haaber der er mere end de 23 der stemte sidste gang der har stemt denne gang…

 3. Thomas Broen

  Nu er der formentlig mange der har fået stiftet bekendskab med den nye eksamensform her i Januar. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan andre har opfattet denne ændring af eksamen.

  For mit eget vedkommende var det en meget “flad” fornemmelse at være til eksamen. Sammenlagt er man aktiv i ca. 20 minutter gennem hele eksamen – og dette er både med præsentation og den individuelle del. Hele det læringsmæssige aspekt, der lå i diskusionen ved den gamle gruppeeksamen er forsvundet. Man kommer ikke i dybden med nogle emner, da man ikke kan bygge videre på hinandens argumenter, så man virkelig kommer ind til kernen i projektet. Slutteligt ender eksamen med at man alligevel får en slags “samlet vurdering” af gruppen og projektet og ikke denne “individuelle vurdering”, der skulle være hele tanken bag den nye eksamensform.

  Alt i alt mener jeg at det eneste den nye eksamen har gjort, er at berøve os studerende for en enestående læringssituation. Bedømmelsen er stadig så, som så – men i bedømmelsen er selvfølgelig det tilbagevendende problem – nemlig at man skal give et indtryk af, hvad man har lært gennem 4 måneder eller mere, på nu ca. 15 minutter – Temmelig problematisk efter min mening.

  Men vil gerne høre om der er nogen der har andre vinkler – positive eller negative i forhold til dette emne. Evt. hvad der kan gøres for at få det læringsmæssige med i den nye eksamensform.

 4. Pingback: Den nye eksamensform « Nics A&D-blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: