Anarkistiske cyklister er vejen til bedre bytrafik

Fotolink: DR nyheder

Partiet Venstre har skiftet trafikpolitisk holdning, og går nu ind for road pricing som middel til at mindske trafikbelastningen i de større byer – til ikke mindst den københavnske overborgmester Ritt Bjerregaards store begejstring. DR nyheder har i den forbindelse sat fokus på, hvordan man i Holland har taget nye strategier i brug for at mindske biltrafikken i byerne. Disse strategier omfatter ting der hidtil har været betragtet som faux pas blandt trafikplanlæggere.

I Drachten har man fjernet alle lyskurve, skilte, striber og kantsten i byens mest trafikerede kryds. I stedet har man opsat et springvand og iøvrigt overladt det til bilister, cyklister og fodgængere selv at forhandle sig frem til, hvordan de kommer sikkert gennem krydset.

I Groningen, som er på størrelse med Odense, er hele centrum så godt som lukket for biltrafik. Langs ringvejen har man indrettet p-huse og et park-and-ride-system for pendlere. Også her har man pillet ved lyskurvene, så cyklisterne får forspring for bilerne – i alle retninger – således at man som cyklist kan køre på kryds og tværs mellem hinanden, mens bilerne må holde.

Fra et arkitektur- og design-synspunkt er det naturligvis fantastisk at der nu er udsigt til at kunne slippe for det inferno af hæslige trafiktekniske installationer som ellers skramler de fleste trafikbetonede byrum til. Og det interessante er, at både bilister og forretningsdrivende, som ellers er de to grupper der traditionelt er mest imod begrænsninger for biltrafikken, tilsyneladende synes at det er en god idé. I hvert fald i Holland.

Læs mere på DR nyheder

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: