København – Metropol og boligby?

cphx.jpg

Foto: Thomas Knudsøø Jensen

Thomas Knudsøø Jensen som er afgangsstuderende på urban design-specialet, refererer nedenfor fra et debatmøde om byudvikling i København. For de særligt interesserede blev arrangementet også omtalt i P1-programmet Orientering, den 27. oktober 2006 som kan høres som podcast her.

Næste Copenhagen X-arrangement er med den amerikanske arkitekt Steven Holl og finder sted den 2. november 2006.
Den 23. oktober afholdt Copenhagen X debatmøde om Københavns rumlige og sociale fremtid. Arrangementet under titlen ”Metropol og boligby”. Blandt de inviterede debatører var Klaus Bondam, Søren Møller Christensen, Bjarke Ingels, Merete Ahnfeldt-Mollerup og Rolf Andersson.

Fælles for oplæggene var en enighed om at byen skal blive bedre til at understøtte mangfoldighed, hvilket sammen med det mere genstandsløse begreb ’højhuset’ var aftenens hovedtemaer. Klaus Bondam beskrev byens potentiale som international metropol og dens udfordringer på vej til at blive det. Her blev især behovet for at skabe gode billige boliger fremhævet, idet billige boliger sikrer tilstedeværelsen af de samfundslag, som udgør en ’rigtig’ by.

Som et middel til at skabe gode billige boliger pegede han på, at man skulle åbne op for en mere vertikalt orienteret by med nogle nye højhustypologier. Som meningsfælle havde han Bjarke Ingels, der præsenterede forskellige projekter, heriblandt tegnestuens forslag til en boligbebyggelse langs kanten af Kløvermarken samt et innovativt forslag til en moské og et boligområde på Islands Brygge i København – et projekt der kan ændre Københavns skyline og fremtidige identitet.

Byggechefen for KAB Rolf Andersson udviste overraskende stor selvkritik af egne boligområder og holdt faktisk det mest forfriskende oplæg denne aften. Hans konklusion var, at monofunktionaliteten i ejerskabsformer er den helt store synder, når det gælder dårlige sociale og mondæne boligbyggerier, og beskrev hvordan det nye luksusbyggeri i Tuborg Havn for ham er det mest triste sted i hele København.

Etnolog Søren Møller Christensen, beskrev hvordan de nyskabte døde boligområder langs havneanlæggende kan aflæses som et skift fra, at folk er tvunget til at bo i storbyen, til at mange aktivt vælger det, og dermed stiller nogle andre krav til ro og mag end man er vant til. Udfordringen vil således være at imødekomme parcelhusbefolkningens behov, samtidig med at man skaber en mangfoldig by.

Løsningen på denne konflikt var nok kilde til den største uenighed på aftenens møde. Søren Møller Christensen pegede på tre løsningsmodeller; zoneinddeling, opdragelse og nye boligtyper, men sagde med det samme at han havde mindst tiltro til opdragelsens magt. Dermed står zoneinddeling og boligtyper tilbage. Han beskrev kommunes planlagte ‘Metropolzone’ omkring den indre by hvor aktiviteter og mangfoldighed skal udfoldes og underbygges yderligere.

Denne zoneinddeling kritiserede Bjarke Ingels i den efterfølgende debat for sin entydighed og pegede på, at byen nok skal opfattes mere polycentrisk og, at et entydigt turismeorienteret fokus på centrum nærmere dræber mangfoldigheden end underbygger den.

Som svar på hvorfor der kun er boliger på Islands Brygge Syd, svarede Bjarke Ingels desuden at et af problemerne er, at man ikke kan planlægge hvor der skal ligge butikker, og at en del af problemet består i de lave bebyggelsesprocenter i de nye områder. Dermed mangler butikkerne helt enkelt et acceptabelt lokalt kundegrundlag, hvorfor de hellere samler sig i store butikker som Fisketorvet og Fields.

Afsluttende triumferede Merete Ahnfeldt-Mollerup med et direkte angreb på Bjarke Ingels’ oplæg. Under angreb var VM-husene i Ørestaden samt oplægget til kløvermarken på Amager, som ifølge Mollerup manglede potentiale for diversitet. Kritikken lød at VM-husene er et udtryk for at folket ved valget af boliger også vælger ’identitetsfæller’, dermed sagt at boligejere i disse nye eksklusive komplekser alle ligner hinanden.

BIG’s boligprojekter blev fremhævet som et provinsielt forsøg på at skabe byens udgave af 70’ernes parcelhuse, en tilstand man ifølge Ahnfeldt-Mollerup bør bevæge væk fra hvis man ønsker en mangfoldig bydel. Mollerup mente desuden at ‘det skæve’ er den karakteristika København bør spille på de næste år og ikke forsøge at skabe en forkølet kopi af Manhattan ved at gennemtrumfe højhusbyggerier i oplevelsesøkonomiens og mangfoldighedens navn.

Hun havde en fin pointe med, at det især er i byens mellemrum at mangfoldigheden trives. Mellemrum der er karakteriseret ved, at de ikke er tegnet eller planlagt af arkitekter eller politikere, men spontant er opstået. Om hun så mente at man derfor skulle lade alt stå til og håbe på at mangfoldigheden ville trives af sig selv er for mig uklart, men hun var i hvert fald indædt modstander af højhuse i København per definition.

Masser af gode pointer, og dog; udelukker områder med højhusbyggeri ‘det skæve’? Er det i sig selv bedre at kopiere Christiania udover hele byen som et stempel end Manhattan? Har fremtidens borgere og turister så entydig en behovspyramide eller ligger løsningen i kombinationen af alle disse forskelligartede rumlige og sociale potentialer?

Desværre, så stak hun en kæp i hjulet for sine ellers udmærkede tanker ved at levere sit alternativ til BIG i form af en prætentiøs og totalt uforståelig sort-hvid videoinstallation med et ligeså ligegyldigt digt oplæst henover, og hun brugte mere tid på at præsentere musikken og digteren end på at forklare videoens budskab.

Således præsenterede hun et billede på en arkitekturstand som taler hen over hovedet på de borgere som hun selv snakkede varmt for at man inddrager i debatten. Og lige præcis det er Bjarke Ingels styrke; for uanset om man elsker eller hader det han laver, så forstår man altid det billede han tegner. Og det skaber debat.

Advertisements

One comment

 1. Det er først nu jeg ser ovenstående referat af mødet i oktober. Men det er et godt og dækkende referat.

  Jeg vil lige benytte lejligheden til at henlede opmærksomheden på, at en række organisationer og borgerinitiativer, som er engagerede i det område, som Bondam og Bjerregaard har kaldt Metropolzonen, har oprettet et forum for fremlæggelse og diskussion af alternativer for området, på http://www.metropolzonen.dk

  Hvis man er interesseret i yderligere oplysninger herom, er man velkommen til at henvende sig til undertegnede.

  Med venlig hilsen

  Erik Willumsgaard
  Rådgivende konsulent
  Pressekoordinator for Metropolzonen.dk

  erik@willumsgaard.dk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: