Ny fysisk bymodel af Aalborg og Nørresundby

bymodelkort.jpg

Den nye model er i skala 1:500 og dækker det viste område. Illustration: Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, inviterer:

Tirsdag 10. oktober 2006 kl. 12.00 offentliggør Aalborg Kommune sin nye fysiske 3D-model af Aalborg og Nørresundby midtby. Arrangementet foregår hos Teknisk Forvaltning på Stigsborg Brygge 5, og forestås af rådmand Henrik Thomsen.

Den nye model skal sikre forståelsen for sammenhængen mellem den eksisterende by og de indtil nu besluttede projekter. Modellen giver mulighed for at vurdere bygningers indplacering i byrummet, samt at vurdere hvordan bygningerne skalamæssigt vil påvirke den historiske del af byen. Modellens udstrækning dækker vitale dele af havnefronten og midtbyen hvor der pågår store projekter.

Modellen er tænkt som et interaktivt værktøj i planlægningen omkring Aalborg og Nørresundby midtby. Da modellen er modul-opbygget, kan nye projekter indsættes og vurderes. Dette giver arkitekter og developere mulighed for at vurdere deres nye projekter i en større sammenhæng. Der vil hele tiden være offentlig adgang til modellen, da den vil blive placeret i foyeren hos Teknisk Forvaltning.

bymodeludsnit.jpg

Visualisering: Aalborg Kommune.

Den fysiske model understøtter samtidig forståelsen af den digitale 3D-cad-model. Denne digitale model har siden 2004 indgået i Teknisk Forvaltnings planlægningsarbejde, og har bl.a. resulteret i de visualiseringer, der ses på byggeskilte i forbindelse med omdannelsen af havnefronten (billedmateriale kan hentes her).

Teknisk Forvaltning anvender 3D med henblik på at fremme det rumlige aspekt ved løsningen af forvaltningens opgaver, blandt andet ved at kvalificere de faglige overvejelser om udvikling af hele bydele og store projekter. Modellen giver også borgerne bedre mulighed for at forstå projekterne og deltage i debatten om udviklingen af Aalborg. Endelig bidrager anvendelsen af 3D til at bringe Teknisk Forvaltning nærmere visionen om ’digital forvaltning’.

Den digitale 3D-bymodel kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Venlig hilsen

Jonas Wagner Thomsen
3D-Animator og Multimedia Designer
Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: