Det DD er og ikke er

Da Berlin-muren faldt var der en vittighed som gik på, at DDR havde taget navneforandring til Det Det Var. Spørgsmålet er, om der skal til at fortælles lignende vittigheder om A&Ds fjerde speciale, Digital Design eller DD. Hvis man skal tro de almindelige rygter, kan det i hvert fald godt være svært at finde ud af, hvad DD er, om det er, eller om det er blevet det der ikke er.

Nu skal man jo almindeligvis ikke fæste for megen lid til rygter, men hvad angår DD, er der for tiden ikke ret meget andet at gå efter. Til gengæld er der mange rygter. Et er, at specialet er blevet nedlagt. Et andet er, at det stadig findes, men at det ikke har fået godkendt sin studieordning og derfor ikke har noget formelt grundlag at undervise på. Et tredie rygte går på, at det blot er specialets 7. semester der er aflyst.

Der går et rygte om, at en stakkels koreansk pige der havde arbejdet som servitrice i et år for at spare op til at studere DD på A&D var kommet til Aalborg med hele sin oppakning, blot for at finde døren lukket og sit drømmestudie nedlagt. At hun havde måttet sove på gaden. At studielederen måtte ud i et større blomster-diplomati for at redde A&Ds gode navn og rygte, og har rejst landet rundt med favnen fuld af buketter. Og at den tidligere institutleder havde reddet den fortvivlede koreaner ved at tilbyde hende en plads på medialogi-studiet på Aalborg Universitet i København i stedet for.

Det mest interessante rygte er imidlertid, at der efter sigende er nogen der ved, hvad der er gang i på DD. For da vi jo nu engang er på et universitet, hvor vi ynder at bryste os af, at vi baserer vores virke på viden, og ikke på rygter, ville det unægteligt være rart, hvis nogle af dem der ved noget ville dele deres viden med os andre. Nics A&D-blog stiller gerne spalteplads til rådighed.

Advertisements

8 comments

 1. Anders Holden Deleuran (Eksil-DD'er i Sverige)

  Hep og hört.. Som DD’er på orlov vil jeg da egentligt også meget gerne vide hvordan og hvorledes det hele ser ud. Det er ikke ligefrem fordi indbakken syder og bobler med mails omkring emnet! Herre-jemini, hvad har vi dog rodet os selv ud i?

 2. Mads Petersen

  Jamen lad os da hoere hvad der sker hjemme i Danmark.
  Selv har jeg vaeret saa heldig at side i studienaevnet, saa faar da stadig lidt information i de mails der gaar den vej, men saa vidt jeg kan se i min mailboks er der ikke kommet noget officielt ud i nyhedsbreve eller andre steder til det store forum paa A&D og at lukke et speciale eller bare saette det paa pause er da ret interessant. Hvorfor er det paa pause eller lukket overhovedet. Ved det har vaeret diskuteret i studienaevnet foer ferien, men sjovt nok virker det som endnu en hovsaloesning i det man kunne fristes til nogengange at kalde en boernehave, men jeg er sikker paa at der nok skal findes en god forklaring et eller andet sted. Eller tager jeg helt fejl??

 3. Lars Botin

  Som løst ansat PhD stipendiat knyttet til DD specialet finder jeg selvfølgelig situationen uheldig og ulykkelig, uden at den dog kan lignes med den koreanske piges. En kommentar til det at besidde viden og evt. formidling af denne. Studienævnet ejer specialerne og nævnets begrundelser for afgørelser og beslutninger kan ikke viderebringes af ‘fodfolk’. Derfor er det op til studienævnet, om det vil indvie alle, der har tilgang til denne blog, om årsagen/årsagerne til specialets midlertidige lukning.
  Noget faktuelt kan dog siges uden at ovestående principielle præmis brydes. For ringe studenteroptag på uddannelsen, forvirring om specialets identitet, manglende fodslag i faggruppen, manglende administrative evner i faggruppen. Sidstnævnte er sandsynligvis et udslag af den manglende identitet og fodslag.
  Siden beslutningen blev taget, om at sætte specialet på pause er spørgsmålet om identitet og fodslag blevet diskuteret, og der er taget afgørende beslutninger i den sammenhæng. Det betyder, at der nu er grundlag for at skrive substantielle studieordninger og -vejledninger. Denne proces er i værk, hvorfor der er lys forude!

 4. Thomas Pilgaard

  Jeg var (som eneste danske studerende) tilmeldt efterårssemestret på DD .. ud fra de sparsomme detaljer jeg i den forbindelse kom i besiddelse af lyder Lars’ vurdering til at ramme plet .. hvad angår de hovsaløsninger Mads omtaler kan jeg kun sige at jeg blev *noget* overrasket da jeg 2 uger inden studiestart fik besked om at studienævnet havde truffet beslutning om at give DD en “time-out” (jeg ved heller ikke hvad det betyder ..) .. i indkaldelsen til studienævnsmødet, hvor beslutingen blev taget var der så vidt jeg ved ikke nogen udmeldinger om at en lukning af efterårssemesteret var på bordet .. der var så vidt jeg ved ikke nogen studerende eller representanter fra DD-gruppen til mødet og beslutningen kan jeg således kun se må være af ren administrativ karakter ..

  Men jeg kan godt forstå hvis nogen undrer sig – det er heller ikke mit indtryk at der er kommet nogen omfattende udmeldinger eller forklaringer på hvor omfattende beslutningen er, hvorfor den blev truffet og under hvilke omstændigheder det kunne lade sig gøre på det tidspunkt .. jeg oplever ikke at studieledelsen har haft flere eller mere præcise informationer om nogen af de årsager man ligger til grund for beslutningen end man havde to måneder tidligere ..

 5. Mads Petersen

  Gravede lige lidt dybere i sagen og her er et link til referatet fra paagaeldende moede. Referater fra studienaevnsmoeder er offentlige saa det er ikke forbudt at laese dem og de offentliggoeres alle paa hjemmesiden. Dette er saa vidt jeg kan se ikke godkendt, men der plejer ikke vaere de store aendringer. Kig under punkt 5, saa finder i lidt af hvad i soeger. Om studienaevnet saa oensker at uddybe det ved jeg ikke.

  http://www.aod.aau.dk/uddannelse/studienaevn/sn_referater/0605_referat.pdf

 6. Ole Pihl

  Lige en opsummering på studienævnsmødet.

  På det sidste studienævnsmøde accepterede studienævnet Digital Designs oplæg til en mere stram profil på DD, hvor vi vil skære ind til benet og fokusere på spil og film.

  Dette var der bred opbakning om, så nu er der nedsat en arbejdsgruppe

  bestående af Lise Kofoed, Paul Køster, Ole Pihl og Kaare Eriksen. Dette udvalg skal så samarbejde med Medialogi og involvere eksterne partnere som DADIU og folk fra spilindustrien.

  Udvalget har fået et kommissorium til at trimme DD studieplanen fra 1. sem. til 10. sem.
  Det betyder at vi alle nu må se på de projekter og kurser vi har i gang, og overveje om der skal laves justeringer og stramninger, målet er, at der skal foreligge en ny studieplan i foråret 2007 baseret på de følgende 6 punkter:

  At DD har tilstrækkeligt teknisk indhold til at kunne akkrediteres som en civilingeniøruddannelse.
  Har faglig højde eller specialisering, der i tilstrækkelig grad profilerer DD i forhold til andre uddannelser.
  Kan løftes med vejledning og kursusudbud på et højt fagligt niveau.
  I vidt omfang afspejler erhvervsmæssige muligheder, herunder forskningspotentiale.
  Skal understøtte og/eller understøttes af A&D-områdets øvrige specialer, skal kunne tiltrække en tilstrækkelig mængde studerende på Masteruddannelsen.

  Studienævnet bad endvidere Ole Pihl om at udforme et nyt 6.sem. for DD.

  Der kommer et mere fyldestgørende referat fra det samlede studienævns møde senere.

  Med venlig hilsen

  Ole Pihl

 7. Dear students and collegues.
  As a Head of Studies it would probably be the correct thing for me to send out a formal mail to all our collegues and students about the situation on DD instead of putting it in a blog like this, although that might be exactly the purpose of the blog (not to disturb people, who did not care enough about a matter to read the blog once in a while).
  To make it very short, though: Ole Pihl took part in the last meeting at the Study Board and his explanation is very close to my view on the case at the moment.
  We ARE working on a solution, that makes it possible to offer the masterprogramme in DD in september 2007. The Study Board is very positive in this matter, BUT this time we want to make sure, that we can establish a more during solution. It was very painful for all parts, that the Study Board decided to take the ‘time out’ this fall, and we don’t want to end up in that situation again. If this solution is not found in time, we might have to continue the time-out for another year, though. But absolutely noone wants that situation!!
  Therefore we have to find a proper solution in time, so that the students who are interested in this area can choose the DD-direction on the master-level at A&D in september.
  We will run the DD-bachelor education in the spring 2007, no matter how many students applying, and we will assure, that students, who choose a DD-bachelor-education at AAU can continue on a master-level on either the new DD-master in september 2007 OR on another master-education in a close related area at the university. In the present situation that is all I can promise.
  Best regards
  Kaare Eriksen

 8. Anders Holden Deleuran (Eksil-DD'er i Sverige)

  Hej igen.
  Det var rart med noget feedback og nogle forholdsvis konkrete udmeldinger, kudos herfra for det. Det er isär beroligende at se at der tilsyneladende er valgt et decideret fokus for DD, at det så ikke var i den retning jeg personligt havde håbet at se DD beväge sig er en anden sag. Hvis man ser på referencerammen for Digital Design på DD’s gamle hjemmeside var det vist i övrigt heller ikke umiddelbart det der var planen.

  Se link: http://www.julesverne.dk/ref.htm

  Men anywho, godt med noget indsnävring og fravalg, man kan jo ikke lave det hele på een gang 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: