INPUT 06 – hvor var A&D?

I år blev der afholdt en tværfaglig studenterkonkurrence, INPUT 06, med 130 deltagere fra de to gamle arkitektskoler, DTU, Ingeniørhøjskolen i Aarhus, med flere. Konkurrencen, der gik ud på at lave kokrete forslag til byggeri med lavt energiforbrug og høj arkitektonisk, bygningsfysisk og byggeteknisk kvalitet, var arrangeret af IDA/Selskab for Bygningsfysik og BYG-ERFA.

I betragtning af konkurrencens integrerede tilgang til bygningsdesign, ville det have været oplagt for studerende fra A&D at deltage. A&Ds totale fravær kan derfor kun undre.

I A&Ds første år var det måske ikke så underligt, at omverden ikke var opmærskom på vores eksistens. Og der var da også visse begyndervanskeligheder i kommunikationen med den etablerede arkitektstand, som måske førte til unødige misforståelser om A&Ds faglige profil. Men uddannelsen kan snart fejre 10-års fødselsdag, så man burde synes, at vi efterhånden må være en kendt medspiller på den bygningsdesignfaglige bane.

Men når vi ikke er med i en konkurrence der ligger lige til højrebenet, og som oven i købet er arrangeret i samarabejde med IDA, er det åbenbart stadig ikke tilfældet. Det er rigtigt ærgerligt, da deltagelse i studenterkonkurrencer er af stor betydning, ikke bare for de studerende der måtte gå hen og blive præmieret, men i lige så høj grad for A&D som uddannelse. Konkurrencer nyder generelt stor opmærksomhed og deltagelse er derfor en en af de bedste måder at opnå synlighed på – ikke mindst, når der falder præmier af.

Det er desværre ikke første gang, at A&D ikke er med i konkurrencer der er relevante for studiet. I erkendelse af, at vi tilsyneladende stadig bliver overset i mange sammenhænge, bør A-studienævnet derfor gøre det til et særligt satsningsområde, at sørge for, at A&Ds studerende fremover bliver sikret mulighed for deltagelse i relevante studenterkonkurrencer.

Vi vil derfor se frem til nogle interessante A&D-bidrag til INPUT 07.

Læs om INPUT 06 på BygNet, i HVAC Magasinet nr. 7 (pdf), 2006, samt i Arkitekten 11/06.

Advertisements

3 comments

 1. Mads

  Ja det er en skam at der ikke er nogle studerende der deltager, men det kan jo hænge sammen med arbejdspresset. Dem der kunne forventes at deltage er jo hovedsageligt arkitekturspecialet, men kigger man på de tre semestre der kan deltage er det 6. semester, der er meget presset, og temaet ligger ikke op til det helt store der kan køres sammen med temaet for input. 8. semester i år har været præget af Biennale projekt, og har presset de studerende. Dog skulle man mene at det normale tema for 8. semester burde kunne bruges i forbindelse med Input, og så er der 10. semester.
  Man kan vel håbe på at diskussionen om stress samt større fokus på konkurrencer fra studienævnet kan hjælpe lidt på det.
  Så vidt jeg ved er der før lavet semester temaer der kunne passe med konkurrencer

 2. http://www.koizumi-designcompe.com/english/index.html

  Det er en god idé at søge efter konkurrencer der der matcher det man alligevel er gang med. For 3. semester A&D vil der være chance for at få et godt projekt præmieret med 1000000 YEN (ca. 50.000 kr) iflg. ovenstående URL.

 3. P.H. Kirkegaard

  Deltagelse i ovenstående blev diskuteret i flere omgange. For en udenforstående er det for “nem” at skrive, at …”A&Ds totale fravær kan derfor kun undre”. Dog er man nød til nogle gange at fravælge spændende “alternativer”, for at sikker at der ikke fjernes væsentlig elementer i et undervisningsforløb. Gennem kontakt til INPUT var der ej heller større mulighed for at tilpasse emner til A&D’s interesser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: