A&D-studerende er super-stressede

A&D er den største leverandør af studerende til universitetets psykologiske rådgivning, og mange studerende sygemeldes på grund af stress. Der hersker en stress-spiral på studiet, hvor rigtigt mange studerende bruger al deres vågne tid på studiet og afskærer sig fra kontakt med alle andre end projektgruppen og de medstuderende.

Flere har påpeget, at denne situation er opstået som et resultat af mere eller mindre udtalt gruppepres fra andre studerende og fra entusiastiske og ambitiøse undervisere. Meget ofte antager den groteske former, hvor resultatet slet ikke står mål med arbejdsindsatsen, der selv tidligt i et projektforløb ofte strækker sig til langt ud på natten.

Studienævnet og studieleder Kaare Eriksen tager situationen meget alvorligt:

“Jeg vil gerne påpege, at det er vores holdning at studiet, herunder kurser, projektarbejde og vejledning skal planlægges således at det kan foregå inden for et tidsrum, der i dagtimerne rækker fra kl. 8-16. Der vil være undtagelser, og dem skal der være plads til. Studieture og korte intense forløb, samt tiden op til aflevering er jo ofte svære at styre, men vi er nødt til at stabilisere situationen generelt.”

Og han fortsætter:

“Vore studerende bør opfordres fra studiets introduktion og gennem hele studieforløbet til så vidt muligt at bevare et afbalanceret forhold mellem studiet og livet uden for universitets mure, hvad enten det drejer sig om kærester, familie og venner, eller i det hele taget byen og livet omkring os! Vi ønsker ikke at uddanne fagidioter, men hele mennesker.”

Det kan være svært at gennemskue, hvordan den form for arbejds-hype som hersker på A&D kan opstå, men der er noget der tyder på, at både undervisere og studerende bidrager til det – bevidst eller ubevidst. Er der uklarhed om forventningerne til kvalitet og omfang af projektmaterialet, kan det også meget vel være med til at presse arbejdsomfanget urimeligt højt op. Og der kan være mange andre årsager. Studienævnets appel til at gøre noget ved problemet er både rigtig og vigtig. Men hvad skal der til for at vende udviklingen til det bedre?

Advertisements

3 comments

 1. Peter T Hansen, 9.sem.

  Jeg kan godt følge en del af problemet med stress, men nu skal man jo ikke gøre det værre end det er! De studerende må selv finde ud af gruppevis/individuelt hvad deres mål er og hvordan de vil nå dem. Følger man undervisningen og opsætter rimelige mål, er det stadig muligt at lære det relevante og opnå en god karakter (hvis det er et mål i sig selv).
  Jeg er spændt på at høre andres mening, men min mening er ihvertfald at man lærer sig selv lidt kontrol over hvad man tror/ved man kan nå, god planlægning og får styr på hvad man selv vil med uddannelsen. :0)

 2. Maria Louise Moller

  Jeg vil godt give dig ret. Det er i det hele taget et emne der er svaert at diskutere, da vi arbejder med kreative processer. Det er i nogle tilfaelde mangel paa “de gode ideer”, der foerer til lange naetter og kan ende med at skubbe tidsplanen, saa den bliver strammere, hvilket der jo ikke kan goeres saa meget ved.

 3. Lene Marcussen

  Det er jo helt klart en ideel løsning Peter her skitserer, men derfor går det jo alligevel galt nogen gange. Det er et svært emne og det er ikke let at komme med konkrete tiltag, men jeg mener, at det meget positivt, at studienævnet tager sagen op. Jeg tror at det vil være med til fjerne tabuet omkring stress og gøre det lettere for de studerende, der bliver ramt af stress at konfrontere deres gruppe med det og få sat nogen hensigtsmæssige og konstruktive grænser op for deres arbejde.

  Jeg tror meget problemet hænger sammen med arbejdskulturen på et semester, som selvfølgelig kan variere. Netop derfor er det også vigtigt at få åbnet op for emnet og startet en diskussion, så der kan findes svar på spørgsmålene. Hvordan håndterer vi arbjedspres? Hvordan håndterer man bedst de uforudsete skub og ryk i tidsplanen, der opstår under den kreative process? Og hvordan udnytter vi den tid vi bruger på projekterne bedst muligt?
  Det er uden tvivl noget der også kan bruges efter studiet når vi kommer ud på arbejdsmarkedet 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: